Nuttige informatie

Voor andere massages en therapieën verwijs ik u graag door naar:

Lies Christiaens

Mia Van Doren

Annemie Flamez